bolest chrbta
GamaNeurax

Mechanizmus účinku

Dnešný životný štýl, ako aj zvýšený výskyt niektorých ochorení spôsobujú, okrem iného, aj čoraz častejšie poškodenia periférnej nervovej sústavy. Takéto poškodenia vedú k ochoreniu známemu ako neuropatia, vyskytujúceho sa v súčasnosti už u asi 8% populácie. Postihuje hlavne nervové vlákna dolných a horných končatín a oblasti chrbtice.

S týmto ochorením sa spájajú nepríjemné prejavy ako pálenie, brnenie, strata citlivosti a bolesť, dominantne chronická. Hlavnou zbraňou v boji proti tomuto ochoreniu sú nateraz vitamíny skupiny B s preukázaným pozitívnym vplyvom na nervový systém. Na potlačenie sprievodnej bolesti siahajú ošetrujúci lekári po látkach pôsobiacich proti bolesti (analgetiká), čím sa zlepší momentálny stav pacienta a kvalita jeho života.

Avšak problém pri neuropatiách spočíva v dlhodobom poškodení periférneho nervu a teda aj v relatívne dlhodobom užívaní analgetík, čo nie je priaznivý stav vzhľadom na postupné zvyšovanie dávky uvedených liekov až do vybudovania prípadnej závislosti na nich, a aj ich prípadné nežiadúce účinky. Tento prístup je zameraný hlavne na potláčanie príznakov ochorenia a nie na jeho príčinu.

Pri neuropatiách dochádza k poškodeniu periférneho nervu vplyvom veku ( napr. vysunuté medzistavcové platničky poškodia nerv a nastupuje bolesť chrbta alebo ischias), infekcie (pásový opar), alebo chronických ochorení (cukrovka).

Spravidla dochádza k poškodeniu myelínového obalu nervového vlákna a tým k poruche vedenia vzruchu

Výzvou do budúcna je posilnenie prirodzenej schopnosti organizmu regenerovať poškodené nervové vlákno a tým minimálne zmierniť nepríjemné príznaky ochorenia ako aj minimalizovať potrebu užívania liekov proti bolesti.

Našou odpoveďou na horeuvedené skutočnosti  je nový prípravok Gamaneurax.

 

Vstupujete na stránky určené pre odbornú verejnosť

Ste lekár, alebo lekárník?
accept
cancel