GamaNeurax
point
Neuralgia line
point
Úžinový syndróm - karpálny tunel line
point
Bolesť sedacieho nervu line
point
Neuropatická bolesť line
point
Pásový opar line
point
Chrbtica line
point
Úžinový syndróm - ulnárny tunel line
point
Úžinový syndróm - tarzálny tunel line
kostra
Mapa postihnutých oblasti
Periférna nervová sústava

Neuralgia

Neuralgia – bolesť  vyskytujúca sa v priebehu dráhy periférneho nervu. Typickými prejavmi neuralgie na tvárovej časti je neuralgia nervu trigeminu a nervu facialis. Ide oveľmi  bolestivé stavy v oblasti V. hlavového nervu (trigeminus) respektíve parézy v priebehu VII. hlavového nervu (facialis). Pri trigeminálnej neuralgii je jednou z príčin tlak priľahlej cievy, prípadne tumoru na nerv, v dôsledku čoho dochádza k poškodeniu myelínového obalu. Pri faciálnom nerve je etiológia cievna, zápalová, tumorová, alebo úrazová. Stav po danej etiológiu rovnako vyúsťuje do poškodenia obalu nervu.

Vstupujete na stránky určené pre odbornú verejnosť

Ste lekár, alebo lekárník?
accept
cancel